Prof. Bekir Karlığa gave a speech at “Turkey in the Intersection of Civilizations Conference” on 28 September 2013 in Gaziantep.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü etkinliğidir!

KONFERANS

Konu:  Medeniyetler Kavşağındaki Türkiye

Konuşmacı:

Prof.Dr.Bekir KARLIGA

(Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Eşgüdüm Komitesi Başkanı)

Takdim:

Prof.Dr.Mehmet Kalpaklı

(Bilkent Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı)

28 Eylül 2013 Cumartesi

Saat: 17.30

Yer: Büyükşehir Belediyesi Ömer Ersoy Kültür Merkezi

 Bilgi için:

Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü

Telefon: 0 (342) 211 1200 / 1305

E-posta: kultur.etkinlik@gmail.com

medeniyetler medeniyetlerdav